Connect with us

Termeni şi Condiții / Politica de Confidențialitate

REVISTA ONLINE “SUPER TU” – ACCESATĂ LA WWW.SUPERTUR.RO

Acest document stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul www.supertu.ro

Utilizator / Vizitator – orice persoană care accesează site-ul www.supertu.ro

Accesarea și navigarea pe acest site, presupune acceptarea și respectarea în tocmai a termenilor și condițiilor de utilizare publicate pe această pagină, a site-ului www.supertu.ro, dar și a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

SuperTu.ro este o revistă online cu articole diverse, informaţii de actualitate şi alte materiale de interes naţional şi internaţional.

SuperTu.ro oferă acces liber la acest site cu respecatarea condiţiilor de utilizare şi a drepturilor de autor.

Dreptul de copyright pentru toate informaţiile existente pe acest site sunt deţinute de supertu.ro sau/și de colaboratori. Este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă, emisiuni de televiziune, etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate, cu condiția să fie specificată sursa informațiilor preluate sub următoarea formă: (Sursa: supertu.ro) De asemenea, sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face în finalul articolului sau oriunde este necesar.

Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email contact@supertu.ro

Conţinutul face parte din proprietatea www.supertu.ro şi este protejat prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. În cazul informaţiilor şi conţinutului publicat de utilizatori sau terte părţi ori parteneri pe site-ul www.supertu.ro, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie.

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul  www.supertu.ro încalcă drepturile dumneavoastra de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să ne trimiteti un email la contact@supertu.ro cu drepturile încălcate, pentru a permite echipei noastre să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

SuperTu.ro își rezervă dreptul de a păstra sau nu pe site comentarile postate la articole. Pubicarea acestora pe site se face doar dacă nu aduc atingere vreunei persoane,  daca nu conțin afirmații false și defăimătoare și nu prezintă conținut obscen care contravin cu legislația în vigoare.

SuperTu.ro respecta legislaţia română cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Acest site folosește cookies. Cookies sunt fișiere text care se salveză în calculatorul dvs. când vizitați site-ul. Ele cuprind doar un identificator unic și date generale legate de vizitele avute pe site. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră în legatură cu utilizarea cookie-urilor.

 • ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE:

Site-ul www.supertu.ro, precum și deținătorul acestuia este absolvit de orice tragere la răspundere.

Site-ul www.supertu.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare, publicitate, informare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Vizitatorii acestui site se obligă să respecte termenii și condițiile impuse de Site-ul www.supertu.ro și vizitează/utilizează site-ul pe propria răspundere.

Site-ul www.supertu.ro nu dă nicio garanție pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor publicate. De asemenea, site-ul nu dă nicio garanție că serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure, corecte, sau fără erori.

Pentru orice problemă legată de informațiile publicate, drepturi de autor, nereguli, veridicitatea informațiilor sau orice alte probleme întâmpinate în legătură cu site-ul și utilizarea, administrarea acestuia, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa contact@supertu.ro, pentru a le rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil atunci vom apela la autoritățile competente.

Site-ul www.supertu.ro oferă dreptul la replică oricărei persoane fizice sau juridice care ne solicită acest aspect, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data publicării unui articol în care face referire la persoana fizică sau juridică respectivă.

 • LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Site-ul www.supertu.ro și deținătorul acestui site, nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informațiilor site-ului; publicarea unor informații menite să prejudicieze imaginea sau activitatea unor entități.
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declarații sau acțiuni ale oricarei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Daca se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situații la adresa de email contact@supertu.ro

 • CONFINDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE:

Vizitarea site-ului www. supertu.ro nu presupune înregistrarea și nici nu cere înregistrarea ca utilizator cu date personale. De asemenea comentariile pe care le lasă vizitatorii pe site, sunt făcute pe propria răspundere.

Sunt interzise folosirea limbajelor obscene.

Vizitatorii pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătura cu www.supertu.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Site-ul www.supertu.ro/ echipa nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

SuperTu.ro își rezervă dreptul de a publica sau nu, dar și de a șterge comentarii.

 • POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu website-ul nostru, sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin accesarea și utilizarea website-ului nostru, dar și prin scrierea de comentarii sau completarea de formulare, pe website-ul nostru, vă acordați consimțământul cu privire la prevederile RGPD, regulamentul Uniunii Europene 2016/678, aplicabil din 25 mai 2018, și cu privire la prezenta politică.

Ce fel de date colectăm? În cadrul website-ului nostru, nu este necesar realizarea unui cont de utilizator. Colectăm date cu caracter personal, fără autentificare, precum:

 • Nume și Prenume – folosite pentru comentarii sau în cadrul formularelor de contact. Aceste informații sunt folosite doar în scopul de a răspunde unui solicitări formulate de dumneavoastră.
 • Adresa de Email – folosită atunci când sunt lăsate comentarii sau în cadrul formularelor de contact. Aceste informații sunt folosite doar în scopul de a răspunde unui solicitări formulate de dumneavoastră.
 • Informații despre dispozitivul folosit de vizitatori – telefon, desktop, tabletă, rețeaua de internet, locație GPS (în cazul în care și-a exprimat acordul în cadrul), tipul de telefon, adresa IP. Aceste informații sunt folosite doar în scop statistic.
 • Numărul de telefon – folosit în cadrul formularelor de contact. Aceste informații sunt folosite doar în scopul de a răspunde unui solicitări formulate de dumneavoastră.
 • Datele colectate de către Google Analytics, WordPress.com, date analitice colectate de serverul pe care este găzduit website-ul, toate fiind folosite în scop statistic. Datele statistice ale utilizatorilor rămân anonime și nu sunt făcute publice.

Website-ul nostru nu prelucrează alte date cu caracter personal sau care să dezvăluie originea etnică sau rasială, orientări politice, sexuale sau religioase.

Cum sunt colectate datele dumenavoastră? Colectarea datelor este realizată automat, preluâdu-se: datele despre dispozitiv, adresă IP, locație, și sunt prelucrate automat de către Google Analytics, WordPress.com, serverul pe care este găzduit website-ul, toate fiind folosite în scop statistic. Datele statistice ale utilizatorilor rămân anonime și nu sunt făcute publice.

De asemenea, datele sunt colectate și manual, preluându-se: numele, telefonul, email-ul, furnizate de către vizitatori prin intermediul comentariilor sau prin intermediul unor formulare de contact. Aceste date sunt colectate doar în scopul pentru care au fost furnizate, fie pentru a vă răspunde unor solicitări, fie pentru a vă exprima opinia liberă, ărin comentarii, în cadrul website-ului nostru. Datele furnizate de către vizitatori rămân anonime și nu vor fi făcute publice, cu excepția comentariilor prin care vizitatorul își asumă răspunderea în urma publicării unui comentariu în cadrul website-ului nostru.

Pentru ce perioadă stocăm datele cu caracter personal? Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă nedefinită. Vizitatorii pot solicita în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din cadrul website-ului nostru, secțiunea contact.

Transferăm date cu caracter personal către: Google Analytics (în afara UE), WordPress.com, serverul pe care este găzduit website-ul, toate fiind folosite în scop statistic unde se stochează datele utilizatorilor în scop statistic.

În vederea realizării unui grad de securitate ridicat și pentru a reduce cât mai mult riscurile de acces neautorizat la datele colectate de noi am implementat un certificat SSL de criptare a fluxului de date. De asemenea, folosim module anti-spam și de protecție a website-ului.

Prezenta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal poate fi actalizată.

 • SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR:

Pentru orice problemă legată de informațiile publicate, drepturi de autor, nereguli, veridicitatea informațiilor sau orice alte probleme întâmpinate în legătură cu site-ul și utilizarea, administrarea acestuia, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa contact@supertu.ro, pentru a le rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil atunci vom apela la autoritățile competente. Prima cale de soluționare a problemelor este medierea, în condițiile legii.

Daca se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situații la adresa de email contact@supertu.ro

 • TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE SUPERTU.RO:

Prin transmiterea de informaţii către www.supertu.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video, producții grafice. Transmiterea de informaţii către www.supertu.ro echivalează cu acceptul acordat ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, pe o perioadă nedeterminată, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii. De asemenea, realizarea de materiale multimedia, producție video, grafică video, elemente vizuale, fotografii, elemente audio, materiale audio-video, reportaje, elemente grafice, realizate de terțe părți pentru www.supertu.ro, presupune totodată și cedarea drepturilor de autor. Totodată, prin transmiterea de informaţii către www.supertu.ro, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea Supertu.ro şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. Supertu.ro nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii. Proprietarul site-ului, www.supertu.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe acest site, materiale provenite din alte surse. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

 • PUBLICITATE:

www.supertu.ro își rezervă dreptul de a face publicitate pe site prin inserarea de materiale publicitare, fără a informa în prealabil vizitatorul/utilizatorul. Site-ul www.supertu.ro, nu vă obligă să accesați reclamele, banner-ele publicitare, sau articolele publicitare. Accesările se fac pe propria răspundere, fără a fi tras la răspundere, sub nicio formă, administratorul website-ului www.supertu.ro.

 • DISPOZIȚII FINALE:

În caz de divergențe, neînțelegeri sau alte probleme existente între deținătorul acestui site și vizitatorii și/sau utilizatorii acestui site, terțe părți, proprietarii altor site-uri/articole publicate, drepturi de autor, neînțelegeri privind articolele publicate pe Supertu.ro, etc, ne puteți contacta la adresa de email: contact@supertu.ro,  pentru a soluționa conflictul. 

www.supertu.ro oferă dreptul la replică oricărei persoane fizice s-au juridice care ne solicită acest aspect, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data publicării unui articol în care face referire la persoana fizică sau juridică respectivă.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Administratorul / deținătorul site-ului www.supertu.ro își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, în orice moment, fără o notificare în prealabil a vizitatorilor și utilizatorilor.

Prezentului regulament / termeni și condiții, se adaugă și regulamentul / termenii și condițiile de utilizare ale WordPress.com.

Ultima actualizare: 17.04.2020 / Termeni şi Condiții / Politica de Confidențialitate